Política de privacitat 2017-09-29T12:02:00+00:00

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és EXTRUTEC SLU, titular d’aquesta web, amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els serveis i productes que per la seva activitat ofereix.

Mitjançant l’emplenament de formularis de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a EXTRUTEC SLU, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis referents a l’activitat que EXTRUTEC SLU exerceix.

En cap cas, EXTRUTEC SLU utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a EXTRUTEC S.L.U mitjançant el correu electrònic info@extrutecsl.com

Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. El titular d’aquesta web entén que des del moment en què un menor accedeix a aquest web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

EXTRUTEC S.L.U recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Modificació de les presents condicions i durada

El titular d’aquesta web podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen, pels seus propis criteris o motivat per la modificació de legislació o directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La vigència de les citades condicions s’aplicarà fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació i jurisdicció

La legislació aplicable al contingut del lloc web, serà l’espanyola i la jurisdicció, la corresponent als Jutjats i Tribunals competents a Espanya.