Loading...
EMPRESA 2017-09-27T18:54:45+00:00

EMPRESA

Fundada l’any 1992, Extrutec, S.L.U és una empresa catalana especialitzada en la fabricació de verguerons, ribets, motllures, gomes i perfils plàstics, cautxús termoplàstics i derivats biodegradables innovadors del PVC destinats a una àmplia gamma de sectors industrials, tant nacionals com internacionals, mitjançant el mètode d’extrusió.

L’extrusió especialitzada de juntes i perfils destinats a la estanquitat tant tèrmica com acústica, determina una àmplia gamma de fabricats molt utilitzats en sectors pertanyents a la fabricació de sistemes per fusteries tant en alumini (amb o sense trencament de pont tèrmic), com en fusta i PVC, ampliant-se a altres que requereixen d’aquestes característiques o altres de similars com l’estanquitat a l’aire o aigua necessàries en els tancaments de vidre, murs cortina, façanes de vidre o mampares de bany. Altres perfils tan dispars com els utilitzats per a ús alimentari, il·luminació tradicional o mitjançant leds, automoció, mobiliari cuina i banys o altres amb característiques tècniques molt concretes, són referències habituals en el nostre catàleg.

Atresorant més de 25 anys d’ofici i tasca en un equip humà de dilatada trajectòria i alta qualificació, al costat d’un actualitzat i punter parc de maquinària i unes modernes instal·lacions, ens permet oferir el grau de versatilitat imprescindible en els nostres fabricats per a l’obtenció dels nivells de qualitat i terminis exigits pels nostres clients.

Extrutec, SLU disposa d’un departament intern amb taller de matriceria i utillatges que proporciona des de l’inici, mitjançant la constant intercomunicació amb el client, assessorament, disseny, construcció, rectificació, modificació i manteniment dels utillatges necessaris per a l’extrusió dels seus encàrrecs.